1

DESCRIEREA
ACTIVITĂȚII DE
DEZINFECȚIE

2

COMPORTAMENTUL
OPERATORULUI
ÎN SOCIETATE

3

COMPORTAMENTUL
OPERATORULUI
ÎN SOCIETATE

4

ZONE
CE TREBUIE
EVITATE

5

ACTIVITĂȚILE
ÎN AFARA
SERVICIULUI

6

CODUL DE
CONDUITĂ AL
OPERATORULUI

7

COMUNICARE
INTERNĂ,
SUPERVIZARE

8

ACȚIUNI ÎN CAZ
DE POSIBILĂ
INFESTARE